Zarząd główny

Przewodniczący: Prof. Marta Korendo

.

Wiceprzewodnicząca: dr Marzena Błasiak-Tytuła

.

Wiceprzewodnicząca: dr Ewa Bielenda-Mazur

.

Skarbnik: dr hab. Halina Pawłowska-Jaroń

.

Sekretarz: mgr Łukasz Zborowski

.

Członek: dr Anna Siudak

.

Członek: dr Alicja Kabała

.

Komisja rewizyjna

Członek: dr Zdzisława Orłowska-Popek

.

Członek: dr Katarzyna Sedivy

,

Członek: mgr Małgorzata Kuśnierz

.