Aktualne i promowane wydarzenia

V Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna

21.11.2014 Małopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego ma zaszczyt zaprosić na  V Ogólnopolską Konferencję Logopedyczną    

ROZUMIENIE – diagnoza i terapia,
która odbędzie się w Uniwersytecie Pedagogicznym w  Krakowie w dn. 18 grudnia 2014 roku.               

   Skuteczna diagnoza winna opierać się na rozumieniu, czyli przypisywaniu określonym stanom rzeczy czegoś, co zostało nazwane i istnieje w ludzkiej świadomości. Najpierw musimy poznać otaczający świat, nazywać poszczególne jego elementy, aby potem móc to pojąć. Zatem powtarzanie i rozumienie prowadzą do rozwinięcia pełnej zdolności komunikacyjnej
.

   Dążąc do jak najbardziej wnikliwego zgłębiania istoty zagadnienia, organizatorzy konferencji zaprosili m.in
prof. zw. dr hab. Jagodę Cieszyńską-Rożek, dr hab. Danutę Grzesiak-Witek, dr hab. Małgorzatę Rutkiewicz-Hanczewską, dr Halinę Pawłowską-Jaroń, dr Zdzisławę Orłowską-Popek, dr Ewę Zawiszę,  dr Ewę Bielendę-Mazur, mgr Katarzynę Sedivy, mgr Dorotę Konieczną, mgr Magdalenę Knapek, które na co dzień w aspekcie naukowym oraz terapeutycznym zmagają się z zagadnieniem diagnozy i terapii rozumienia.
 


Najlepsze zrozumienie rzeczy osiągnie ten 
(...) kto bada je u ich zarania.
Arystoteles, Polityka
     


Organizatorzy:
dr hab. Marta Korendo
dr Marzena Błasiak-Tytuła
dr Anna Siudak
 


Karta zgłoszenia - bierny

„Diagnoza i terapia logopedyczna osób z uszkodzeniem prawej półkuli mózgu”

17.02.2016 Wydawnictwo WiR zaprasza do udziału w warsztatach „Diagnoza i terapia logopedyczna osób z uszkodzeniem prawej półkuli mózgu”, które odbędą się 27 lutego 2016 r. w Krakowie. Warsztaty poprowadzi neurologopeda mgr Tatiana Lewicka. Dla członków Polskiego Towarzystwa Logopedycznego przewidziano zniżkę.

 Program warsztatów:

1. Rola prawej półkuli w procesach językowych.
2. Struktury prawej półkuli związane z funkcjami językowymi i przestrzennymi.
3. Zespół pomijania stronnego  – narzędzia do oceny i interpretacja uzyskanych wyników
4. Ocena funkcji językowych w uszkodzeniu prawej półkuli – krótkie omówienie RHLB-PL
5. Sformułowanie diagnozy z uwzględnieniem analizy dokumentacji medycznej, wywiadu i obserwacji oraz otrzymanych wyników.
6. Inne deficyty neuropsychologiczne wpływające na proces terapii pacjenta (anozognozja, zespół obcej ręki, zaburzenia napędu)
7. Zaplanowanie terapii logopedycznej dla pacjenta z uszkodzeniem prawej półkuli mózgu.
8. Edukacja rodziny i opiekunów.


Opis:

Prawa półkula mózgu jest bardzo specyficznym obszarem, którego uszkodzenie powoduje specyficzne i trudne do diagnozowania zaburzenia komunikowania się. Pacjenci często nie potrafią wykorzystać mowy jako narzędzia do efektywnego porozumiewania się. Do lat 70-tych ubiegłego stulecia pacjenci z deficytami prawopółkulowymi byli  traktowani raczej jako „dziwacy” niż osoby potrzebujące pomocy specjalisty. W uszkodzeniu tego obszaru mózgu obserwujemy oprócz zaburzeń komunikowania się, deficyty związane anozognozją oraz zespołem pomijania lewostronnego. Właściwa diagnoza i zaplanowana terapia oraz edukacja środowiska pacjenta zmierzają do poprawy jakości życia chorego i przede wszystkim zrozumienia sposobu funkcjonowania chorego  w nowej sytuacji życiowej. Celem warsztatu jest zapoznanie się z dostępnymi narzędziami do oceny zaburzeń językowych i zespołu pomijania – interpretacja wyników oraz ułożenie planu terapii. W zrozumieniu istoty poszczególnych deficytów będą studia przypadków. Wskazanie  fachowej literatury pomoże w poszerzeniu wiedzy z tego zakresu.


Prowadzenie:
mgr Tatiana Lewicka - mgr  pedagogiki,  specjalista  neurologopeda.  Od  wielu  lat  zajmuje  się problematyką  schorzeń  ośrodkowego  i  obwodowego  układu  nerwowego  oraz konsekwencjami  ich  uszkodzenia.  Jest  autorką publikacji  i  wielu  szkoleń  z  tego  zakresu. Główny kierunek jej zainteresowań obejmuje dysfagię neurogenną. Zawodowo związana jest  z  Katedrą  i  Kliniką  Neurologii  SP  CSK  im.  prof.  Kornela  Gibińskiego  Śląskiego Uniwersytetu  Medycznego  w  Katowicach.  Wykłada  na  Podyplomowych  Studiach Kwalifikacyjnych Logopedi i i Medialnej Emisji Głosu.

Termin: 27 lutego 2016 r. (sobota),
godz. 14:00-18:00


Miejsce:
Kraków, ul. Podedworze 20


Koszt: Zniżka dla członków Polskiego Towarzystwa Logopedycznego  – koszt udziału 150 zł (zamiast 200 zł)
Zapisy i informacje na stronie www.wir-wydawnictwo.com/warsztaty-diagnoza-i-terapia-logopedyczna-osob-z-uszkodzeniem-prawej-polkuli-mozgu-27-02-2016/