Nowa Logopedia, t. 1
Zagadnienia mowy i myślenia
red. M. Michalik, A. Siudak, Kraków 2010

Kliknij, aby przeczytać.Nowa Logopedia, t. 2
Biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy
red. M. Michalik, Kraków 2011

Kliknij, aby przeczytać.Nowa Logopedia, t. 3. 
Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej 
red. M. Michalik, A. Siudak, Z. Orłowska-Popek, Kraków 2012

Kliknij, aby przeczytaćNowa Logopedia, t. 4. 
Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy
red. M. Michalik, A. Siudak, H. Pawłowska-Jaroń, Kraków 2013

Kliknij, aby przeczytaćNowa Logopedia, t. 5.
Diagnoza i terapia logopedyczna osób dorosłych i starszych
red. M. Michalik, Kraków 2014 (wkrótce)Nowa Logopedia, t. 6.
Rozumienie - diagnoza i terapia
red. M. Korendo, M. Błasiak-Tytuła, A. Siudak, Kraków 2015 (wkrótce)