„Nowa Logopedia” (ISSN 2299-9426) to rocznik ukazujący się od 2010 r. Został założony i jest wydawany przez Małopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Dotychczas ukazało się pięć tomów (cztery pierwsze w wersji elektronicznej): 
2010 rok - t. 1: Zagadnienia mowy i myślenia, ss. 243;
2011 rok - t. 2: Biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy, ss. 317;
2012 rok - t. 3: Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej, ss. 519; 
2013 rok - t. 4: 
Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy, ss. 406; 
2014 rok - t. 5: Diagnoza i terapia logopedyczna osób dorosłych i starszych, ss. 282; 
2015 rok - t. 5: Rozumienie - diagnoza i terapia, ss. 260.

  Stałymi redaktorami merytorycznymi są członkowie Zarządu Małopolskiego Oddziału PTL – badacze, logopedzi i językoznawcy związani z Katedrą Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Każdy z tomów jest recenzowany wydawniczo przez samodzielnych pracowników naukowych specjalizujących się w logopedii i reprezentujących najważniejsze polskie ośrodki naukowe: Warszawę, Gdańsk, Lublin, Kraków.

  Seria posiada swój Komitet Naukowy, w skład którego wchodzą: prof. Jagoda Cieszyńska-Rożek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), prof. Jan Ożdżyński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), prof. Danuta Pluta-Wojciechowska (Uniwersytet Śląski), prof. Teodozja Rittel (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), prof. Tomasz Woźniak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr Barbara Kamińska (Uniwersytet Gdański), dr Marta Korendo (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), dr Zdzisława Orłowska-Popek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), dr Halina Pawłowska-Jaroń (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), dr Anna Skoczek (Akademia Ignatianum w Krakowie), dr Sławomir Śniatkowski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), dr Ewa Zawisza (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), dr n. med. Tomasz Zyss (Klinika Psychiatrii Dorosłych Szpital Uniwersytecki CMUJ w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).  Siedziba redakcji znajduje się w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy ul. Podchorążych 2, pok. 421; tel. 691507302.

Redaktorzy