KOMITET REDAKCYJNY „Nowej Logopedii”   

Redaktor Naczelny:
  • dr Marzena Błasiak-Tytuła (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Sekretarz:
  • dr Anna Siudak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Członkowie:
  • dr Halina Pawłowska-Jaroń (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)                        Dotychczasowe numery:

  • tom 1: Zagadnienia mowy i myślenia, red. M. Michalik, A. Siudak, Kraków 2010.
  • tom 2: Biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy, red. M. Michalik, Kraków 2011.
  • tom 3: Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej, red. M. Michalik, A. Siudak, Z. Orłowska-Popek, Kraków 2012.
  • tom 4: Interakcyjne determinanty rozwoju i zaburzeń mowy, red. M. Michalik, A. Siudak, H. Pawłowska-Jaroń, Kraków 2013.
  • tom 5: Diagnoza i terapia logopedyczna osób dorosłych i starszych, red. M. Michalik, Kraków 2014.