KOMITET NAUKOWY „Nowej Logopedii”
 

 • prof. Jagoda Cieszyńska-Rożek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), 
 • prof. Ewa Czaplewska (Uniwersytet Gdański)
 • prof. Jan Ożdżyński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), 
 • prof. Danuta Pluta-Wojciechowska (Uniwersytet Śląski), 
 • prof. Teodozja Rittel (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), 
 • prof. Tomasz Woźniak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), 
 • dr Barbara Kamińska (Uniwersytet Gdański), 
 • dr Marta Korendo (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), 
 • dr Zdzisława Orłowska-Popek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), 
 • dr Anna Skoczek (Akademia Ignatianum w Krakowie), 
 • dr Sławomir Śniatkowski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), 
 • dr Ewa Zawisza (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), 
 • dr n. med. Tomasz Zyss (Klinika Psychiatrii Dorosłych Szpital Uniwersytecki CMUJ w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).