Aktualności

Już wkrótce. 

Małopolski Oddział Polskiego 
Towarzystwa Logopedycznego 
poleca Państwa uwadze konferencję organizowaną przez Wydawnictwo WIR 
 
Trudne i niepożądane zachowania dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym”, 
  

która odbędzie się 14 kwietnia 2018 r. w Wieliczce.   

Konferencja adresowana jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów i rodziców. O problemach trudnych zachowań u dzieci (m.in. z autyzmem, Zespołem Aspergera, ASD) i sposobach radzenia sobie z nimi opowiedzą m.in.   
·         prof. UP dr hab. Marta Korendo 
·         dr Justyna Leszka 
·         dr Wanda Baranowska 
·         dr Krzysztof Gerc   

W programie konferencji:
   
·         Społeczne reguły spostrzegania, wartościowania i oceniania – trafna podpowiedź czy „ślepa uliczka” w ocenianiu zachowania dzieci z ASD? 
·         Językowe nieporozumienia czy systemowe trudności? O przyczynach problemów komunikacyjnych dzieci i z dziećmi z zespołem Aspergera 
·         Wyzwania profilaktyki zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 
·         Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie – o nieświadomej kreacji zachowań niepożądanych dzieci przez osoby dorosłe 
·         Zachowania trudne i niepożądane z perspektywy rodzica dziecka z autyzmem 
·         Realizacja edukacji włączającej w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego   

Termin: 
14 kwietnia 2018 r. (sobota) 
Miejsce: Kampus Wielicki, ul. Piłsudskiego 105, Wieliczka  

Informacje i zapisy na stronie

 
https://www.wir-wydawnictwo.com/konferencja-trudne-i-niepozadane-zachowania-dzieci-w-wieku-przedszkolnym-i-szkolnym/